Ik ben tuinaannemerIk doe het zelfIk zoek een tuinaannemerInspiratie/verenigingenNon classé

Markttendensen bij tuinbouwmateriaal toegelicht

Fedagrim, de federatie van toeleveranciers voor landbouw en groenvoorziening, gaf ons eind vorige maand toelichting bij de markttendensen die zich in ons land bij de verkoop van tuinbouwmachines afspelen.

De coördinator van de federatiewerking, Hans Verstreken, overliep de situatie in de groenvoorziening met het materiaal voor tuin en groene zones. Hij keek hiervoor terug naar het jaar 2020, toen de coronacrisis losbrak en we kennismaakten met een lockdown. Mensen waren thuis, de lente brak vroeg aan en er werd (noodgedwongen) veel tijd in de eigen tuin gespendeerd. Dit deed de vraag naar tuinbouwmateriaal stijgen, net op een moment dat de showroom van professionele verkopers van tuinbouwmachines moesten sluiten (als overheidsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus).

Wanneer fysieke verkopen terug mogelijk waren, ontstond er een zweepslageffect. De klant stapte naar de retail, die een stijgende consumentenvraag merkte. De retail ging om in te spelen op deze vraag aankloppen bij de distributie/invoerder. Deze laatste richtte zich opnieuw met een verhoogde vraag naar machines tot zijn fabrikant. Deze wilde meer gaan produceren, maar is afhankelijk van grondstoffen en onderdelen van zijn toeleveranciers. Zo legt Hans Verstreken het zweepslageffect uit. “In 2020 stijgt de vraag plots, in 2021 anticiperen groothandels en fabrikanten hierop, maar worden dan geconfronteerd met grondstoftekorten en oplopende levertermijnen. Hierop anticipeerden vorig jaar dan weer dealers door meer voorraden aan te leggen.”

Ondertussen is het eigenlijk moeilijk te zeggen waar ‘de markt’ nog ligt, daar we met uitgestelde leveringen te maken krijgen en de laatste jaren door de gezondheidscrisis er een andere marktvraag was dan gewoonlijk.

Accumaaiers rukken op

Als wij kijken naar de verkoopcijfers dan zien we dat de grasmaaiers een stijging van ruim 10.000 stuks kenden van 2020 naar 2021. Toen werden er net geen 87.709 maaiers verkocht. De cijfers van vorig jaar liggen maar op een licht verhoogd aantal.

De grootste groep verkochte maaiers – net geen 30.000 stuks vorig jaar – is uitgerust met een verbrandingsmotor (benzine). Accu aangedreven gazonmaaiers komen opzetten en vergroten jaar na jaar hun marktaandeel. Fedagrim maakt in zijn statistieken een onderscheid in zelftrekkende en duwmodellen bij de elektrisch aangedreven grasmaaiers. Opmerkelijk is het verschil tussen beide: vorig jaar 17.046 stuks accumaaiers die we nog zelf moeten duwen, tegenover 4.172 accumaaiers die zelftrekkend zijn.

Robotmaaiers bekampen zitmaaiers

De robotmaaiers vormen een andere grote groep in de verkoopcijfers: 24.278 stuks in 2022. Dat aantal ligt wel lager dan in 2021. Treedt verzadiging van de markt op of ligt het aan leveringsproblemen?

Tot 2021 was er een jaarlijkse stijging in de verkoop van robotmaaiers. Ter info, in 2016 werden er nog ‘maar’ 15.571 robotmaaiers verkocht. Vermoedelijk ligt het succes van de robotmaaier aan het afnemende aantal verkochte zitmaaiers. Tot voorheen was dit een zeer comfortabele manier om je gras te onderhouden. Maar dat lijkt meer en meer te worden ingenomen door een robotmaaier.

Doorbraak accutechnologie bij bosmaaiers

De verkoop van bosmaaiers ging vorig jaar door het dak, met een toename van 11.269 stuks tot een totaal van 39.426. Dit feit valt volledig te verklaren door de explosieve groei van accu aangedreven bosmaaiers. Op een jaar tijd namen deze toe met 15.335 stuks. Het is vooral bij de machines met een lager vermogen dat wordt overgeschakeld op batterijtechnologie.

Fedagrim, bij monde van Hans Verstreken, merkt een relatie op tussen de stijging bij de bosmaaiers en de daling die de grastrimmers kende. Ze spreken vooral van een verschuiving van 2 producten die dicht bij elkaar aanleunen. Grastrimmers met snoer blijven wel populair. Dit wordt toegeschreven aan hun inzet in kleine tuinen, de aantrekkelijke prijs en het beperkte gebruik.

 

 

Sommige marktsegmenten nemen af

Inzake bladblazers zien we vanaf 2020 een gestage afname van de markt. Dat geldt voor iedere categorie: accu aangedreven, met elektrisch snoer en met benzinemotor. Deze laatste categorie daalt wel het minst. Als verklaring voor deze trend haalt Verstreken een maatschappelijke tendens aan, namelijk deze om bladeren meer te laten liggen in plaats van ze op te ruimen.

Vorig jaar nam voor het derde jaar op rij de verkoop van kettingzagen af. Bemerkt moet worden dat de jaren 2019, 2020, 2021 wel heel sterke jaren waren die een grote vernieuwingsgolf in het machinepark veroorzaakten. Een kettingzaag gaat verschillende seizoenen mee. Het is dan misschien ook logisch dat de verkoop vorig jaar minder was. De batterijtoepassingen en de kleinere kettingzagen zijn de belangrijkste oorzaken voor de daling.

Bij Fedagrim kaderen ze dit door de ‘boost’ die de coronacrisis gaf bij particuliere gebruikers om een kettingzaag te kopen. Gezien deze de kettingzagen minder intensief gebruiken, zullen ze nog een tijdje meegaan en in de komende jaren geleidelijk vervangen worden.

Kettingzagen met verbrandingsmotor (benzine) daalden in verkoop, zeker in de 2 lichtste vermogenscategorieën ( < 40 cc en 40-60 cc). De verklaring is waarschijnlijk dat dit segment sneller door accutoestellen wordt ingenomen. In de categorie 60-100 cc was er vorig jaar net een stijging van de verkoop en de categorie > 100 cc kende vorig jaar slechts een daling van 3 stuks.

Verwacht wordt dat de markt van de kettingzagen dezelfde evolutie gaat maken als bij de bosmaaiers, namelijk steeds meer accu aangedreven toestellen, zeker voor wat de lichtere vermogens betreft. Hans Verstreken merkt wel op dat het vermogen voor alle toepassingen er nog niet is, maar dat het wel steeds grotere stappen zet. Voor kettingzagen denkt men dat er bij de grote vermogens nog niet snel wordt overgeschakeld van benzine naar accutoestellen. Dat komt doordat de houthakkers die hele dagen in het bos bomen aan het vellen zijn, er niet beschikken over een stopcontact om de batterijen op te laden.

De gezondheidscrisis en het herontdekken van de eigen tuin had vermoedelijk in 2020 en 2021 ook een invloed op de verkoop van haagscharen. Die lag toen hoger dan de jaren voordien. Vorig jaar was er dan weer een daling, behalve voor de productcategorie van de accu aangedreven haagscharen. Het gros van de haagscharen wordt aangedreven door accu of elektriciteitssnoer. Het gebruiksgemak, het ontbreken van uitlaatgassen (emissies) en het lawaai van een verbrandingsmotor dat achterwege blijft, verklaart dan ook de populariteit van deze toestellen.

Verstreken geeft aan dat sommige (kust)steden in bepaalde periodes enkel accu aangedreven tuinmachines toelaten. Hier zit dus een stimulans voor de verkoop van deze producten. Gracienne Geenens, verkoopsdirecteur Eliet Europe én voorzitter van de groep tuin en park bij Fedagrim treedt Hans volmondig bij: “Wij hebben een elektrisch aangedreven houtversnipperaar met accu ontwikkeld. De reden hiervoor is dat er een enorme vraag is bij steden en gemeenten achter dergelijke machines.”

Positief signaal uitsturen

Naast de federatiewerking zet Fedagrim in op de organisatie van enkele evenementen. Voor de groensector is het eerstkomende evenement een ‘Dealerday Garden’ op 26 oktober in Roeselare, gastlocatie is het PCLT. Het doel van de dag is om de sector samen te brengen en om te werken rond 2 thema’s: accu- en gps-technologie.

Het opzet is ook om bedrijven en studenten, de toekomstige werknemers, met elkaar in contact te brengen via een speeddate en workshops. Fedagrim wil met de dealerdag vooral een positief signaal uitsturen.

Hiernaast zal er voor deze sector ook speciaal aandacht zijn tijdens het ‘landbouwsalon’ Agribex dat plaats heeft van 6 tot en met 10 december in de Heizel in Brussel. Daar heeft Fedagrim de intentie om het belang van de tuinsector prominent naar voren te laten komen.

Ze spelen tevens in op de nood aan personeel in deze sector en laten getuigenissen over jobs horen om kandidaten aan te trekken. Hiernaast zetten ze in op innovatieve thema’s, zoals de herstelbaarheidsindex en de uitfasering van tweetaktverbrandingsmotoren bij tuinbouwmateriaal voor openbare besturen. De toekomst ligt dus echt bij batterijtoestellen, al is er geen harde verplichting hiervoor op komst.

Op Agribex wordt een innovatietour ingericht voor gemeentebesturen en groenmedewerkers.

 

 

Nieuwe locatie voor Demo Groen

Fedagrim organiseert, naast Agribex in de onpare jaren, ook de buitenbeurs Demo Groen in de pare jaren. De eerstvolgende editie vindt plaats van 8 tot en met 10 september in Werchter (Rotselaar). De vorige locatie betrof het Park van Laken in Brussel, maar daar zag de stad geen mogelijkheid meer voor een demonstratiebeurs zoals Demo Groen.

Er moest dus uitgekeken worden naar een nieuwe locatie die ruimte moet bieden voor demo’s, maar die ook verharde wandelpaden moet hebben om de expositiestanden te kunnen plaatsen. Tevens moet er parkeergelegenheid zijn, een vlotte bereikbaarheid en centrale ligging in het land. Met het festivalpark van Rock Werchter, hoopt Fedagrim nu een ideale locatie gevonden te hebben voor Demo Groen.

 

Tim Decoster

gerelateerde berichten